Undersøgelse for ødem

Undersøgelse af ødem:

At måle og vurdere ødem, er essentielt i forholdt til at kunne vurdere et ødem, dets omfang og resultat af behandlingen for at nedsætte ødemet.

Ødemet er muligt at undersøge på flere måder.

 • Man kan anvende et almindeligt målebånd, og måle omkreds samme sted/steder hver gang man undersøger.

 • Man kan anvende et volumeter, hvor hånd/arm nedsænkes i et specielt kar som er fyldt med vand. Den fortrængte mængde væske opsamles og måles. (se billede og tekst nedenfor)

Volumeter vises her. Bemærk stangen i 1. interstits. Patienten skal helt ned til denne stang, idet denne sikrer at patienten kommer ned til samme punkt hver gang der undersøges, og udgangspunkt for undersøgelse er den samme hver gang.

8-tals måling v.ha. målebånd. :

 1. Start ved den distale del af processus styloideus ulna på dorsal side af håndleddet
 2. Gå tværs over den volare side af håndleddet lige distalt for styloideus radii
 3. Kryds målebåndet diagonalt over dorsalsiden af håndryggen til 5. metacarpal (MCP) leds ledlinie
 4. Gå tværs over den volare side langs proksimale bøjefure – distale del af målebåndet følger bøjefuren til 2. fingers MCP led
 5. Målebåndet følger 2. fingers MCP led rundt til dorsalsiden og går tværs over dorsalsiden af hånden til startpunktet
 6. Målet aflæses på målebåndet i cm med 1 decimal

Du kan læse mere om denne undersøgelse i artiklerne:

 • Geraldine L. Pellecchia,: Figure-of-eight Method of Measuring Hand Size: Reliability and Concurrent Validity,  Journal of Handtherapy nov.dec. 2003

  • George C. Maihafer, m.fl.: A Comparison of the Figure-of-eight Method and Water Volumetry in Measurement of Hand and Wrist Size: Journal of Handtherapy nov.dec. 2003

  • Dewey William S; Hedman Travis L.; Chapman Ted T.; Wolf Steven E.; Holcomb John B.: The Reliability and Concurrent Validity of the Figure-of-Eight Method of Measuring Hand Edema in Patients with Burns, Journal of Burn Care & Research, Volume 28, number 1 p.p. 157-162

  • Maihafer G; Llewellyn M. A.; Pillar W. J.; Scott K.L.; Marino D. M.; Bond R. M.: A comparison of the Figure-of-eight Method and Water Volumetry in Measurement of Hand and Wrist Size. Journal of Hand Therapy, 2003. Volume 16 p.p. 305-310.

  • Pellecchia G. L.: Figure-of-eight Method of Measuring Hand Size: Reliability and Concurrent Validity. Journal of Hand Therapy, 2003. Volume 16 p.p. 300 – 304.

  • Leard J. S.; Breglio L.; Fraga L.; Ellrod N.; Nadler L.; Yasso M.; Fay E.; Ryan K.; Pellecchia Gl.: Reliability and concurrent validity of the figure-of-eight method of measuring hand sixe in patients with hand pathology. Journal of Sports and Physio Therapy, 2004. Volume 34 p.p. 335 – 240.

  •  Der findes ”Computerrized Limb Volume Measurement System” (CLEMS) og “Infrared Optoelectronic Volumetry” ( G. Maihafner: A Comparison of the Figure-ofeight Method and Water Volumetry in Measurement of Hand and Wrist Size. Journal of Hand Therapy okt.-dec. 2003) Disse apparater er ikke tilstrækkeligt afprøvet, ej heller vurderet klinisk, hvorfor de ikke gennemgås yderligere her.