Undersøgelse af kraft

Undersøgelse af kraft

Undersøgelse af kraft foretages først når man er sikker på at samtlige strukture er holdbare. Det er forskelligt fra struktur til struktur hvornår det er stærkt nok. (se væv)

Undersøgelse af kraft kan fortages på flere forskellige måder.

  • Undersøger man blot håndtrykskraft kan man sammenligne rask og syg hånd ved at undersøger krydser sine arme og "siger goddag" til patienten med begge hænder.
  • Man kan også anvende 0-5 skalaen

            5 = normal kraft

            4 = aktiv bevægelse mod tyngden og kraftig modstand

            3 = Aktiv bevægelse mod tyngden og moderat modstand

            2 = Aktiv bevægelse mod tyngden

            1 =  Aktiv bevægelse med tyngden ophævet

            t = Antydning eller følbar muskelkontraktion

            0 = ingen kontraktion

            Musklerne testes med undersøgers hænder som modstand.

  • Man kan også vælge at anvende et hånddynamometer. Det findes i forskellige typer og modeller. Det mest anvendte i Danmark er Jamar, idet det er det apparat som er undersøgt mest for validitet og realibilitet.

Jamar dynamometer