Sensibilitet

Sensibilitet og sensibilitetstræning

 Nedsat sensibilitet eller ophævet sensibilitet er et problem som opstår i forbindelse med skader på nerver og ved sygdomme.

Ved skader på nerver som efterfølgende er blevet behandlet lægeligt, er det vigtigt umiddelbart efter immobiliserings ophør (bandagefjernelse) at få stimuleret nerven til at fungere igen. En skadet nerve vil ofte være skadet på både det sensoriske (følemæssige) og det motoriske (bevægelsesmæssige) område.

En skade på nerven giver efter ganske få timer en omorganisering i hjernen, hvor det område som den skadede nerve har som ”ansvarsområde vedr. følesansen” bliver overtaget af de andre nerver. Der sker faktisk en indtrængning på den skades nerves område. For at den skadede nerve skal få sit område tilbage, er det meget vigtigt med træning og stimulering. Denne træning kan foregå på flere forskellige måder.

Når den lægelige behandling er overstået, og der er givet tilladelse til bevægelse starter træning.

Inden træning og behandling foregår, er det nødvendig med grundig undersøgelse af nervefunktionen. Dette gøres ved undersøgelse af motorisk og sensorisk undersøgelse.

Først og fremmest skal hånden inddrages så meget som muligt i dagligdagen, så den skadede nerve bliver trænet i at deltage i alle de opgaver som nu er naturligt for dens sensoriske og motoriske område. Herud over er det vigtigt at stimulere nerven specifikt, så man er sikker på, at den får de input som er nødvendig for både motorisk og sensorisk funktion. 

Der findes mange muligheder for at stimulere nerven. Mønter i lommen, gemme ting og sager i ris, gryn eller sand, lave følelege, trække forskellige perler på snor og bruge denne perlerække som en rosenkrans eller ved at købe specifikke

træningsredskaber med forskellige overflader.

Ved de specifikke træningsredskaber er man sikker på kvaliteten og at tingene er afprøvet. Det er vigtigt, at man, når sensibilitet trænes, sidder i et lokale som er stille og roligt, at patienten/klienten

 

 

ikke har mulighed for at anvende synet til hjælp, og at man ikke bliver forstyrret og så koncentrationen er optimal. På grund af de høje krav til koncentration, skal man være opmærksom på, at patienten/klienten hurtig udtrættes.

       

Eksempler på specifikke træningsredskaber, beregnet til træning/stimulering af sensibilitet. Disse kan i Danmark købes hos AB-Handichelp  på www.abhh.dk

 

 

 Træning og behandling vil efter en nerveskade kræve måneder og nogle gang år for at få så optimal en funktion som overhovedet mulig. Afhængig af skadens omfang, kan det ikke altid forventes at nervefunktionen bliver som den var før, men ved træning vil funktionen kunne bedres væsentlig i forhold til hvis ingen træning foregår.

En meget veldokumenteret behandling til træning af sensibilitet  er spejlbehandling