Opvarmning før træning

Opvarmning

Forud for enhver træning er opvarming vigtig. Opvarming af væv kan foregå både ved hjælp af kulde eller varme.

Anvendelse af kulde/varme i f.m. opvarmning

•Kan opdeles i                     

–Passiv - Passiv vil sige at patienten modtager varme/kulde fra en varmekilde eksterne

–Aktiv - Aktivt vil sige at patienten arbejder aktivt for en varmeforøgelse

Forrmål er at gøre yderste vævslag mere eftergivende.Den temperatur hvor eftergivenheden i kollagenet øges, ligger mellem 40–45°. 50° og derover er vævsdestruerende           

Maks. temp. opnås efter 6-8 min ved i en vævsdybde på 0,5 cm - væv beliggende på en dybde af 1-2 cm kræver 15-30 min. Opvarming før max. Temp. Er opnået.

Virkningsmekanismer ved varme og kulde er afhængig af faktorer som:

–Den kulde/varme grad i applikationen og/eller intensitet i stimulus.

–applikationstid

–Indtrængningsdybde

–Den behandlede overflades størrelse

–Patientens almentilstand

•Derfor kan virkningen af kulde/varme ikke forudsiges.

 

Kulde

Mål for behandling:

–Øge blodgennemstrømningen

–Ødemreduktion (i kombination med lejring og bevægelse

–Smertelindring

–Betændelseshæmmende

–Forøgelse af ledmobilitet

–Forbedring af bindevævselasticitet

Kontraindikationer

–Trofiske forandringer

–Sensibilitetsforstyrrelser

–Raynouds fænomen

–Ophelende sår – langsomt helende sår

–Replantationer

–Spontan forsvar mod kulde ved høj kuldefølsomhed (obs ra-patienter)

–En kombination                  

Kulde fås ved:

–Ispakninger

–Vekselbade(isvand)

–Kuldehåndklæder

–Isspray

–Whirlpool.

Kuldebehandling skal altid efterfølges af aktive/passive øvelser

 

Varme

•Indikation

–Sekundære følgetilstande efter håndskader (nedsat ledmobilitet, arvævsdannelse

–Degenerative ledskader

–Kroniske reumatiske sygdomme

•Kontraindikation

Varmeapplikation er kontraindikeret ved akutte betændelsestilstande og ved udtalt nedsat blodgennemstrømning og nedsat sensibilitet. Varmegrader over 50° er skadelig

 Varme fås gennem

–Hot-pack omviklet med frotté håndklæder

–Varm sandkasse

–Paraffinbad

–Whirlpool 

•Paraffin har en vævsgen-nemstrømmende og vævsafslappende virkning. Benyttes til forbedring af blodgen-nemstrømning, almen pleje, løsning og blødgøring af arvæv, samt smidiggørelse af ar

Kontraindikation for varme:

–Må ikke anvendes ved infektion og åbne sår

I hvile er blodgennemstrømningen i muskulaturen relativ lille og de fleste små blodkar lukkede. Når man begynder et fysisk arbejde, stiger blodgennemstrømningen til muskulaturen i takt med at de små blodkar åbnes. Hos en person i hvile går 15-20% af blodmængden til muskulaturen,mens det tilsvarende tal er 70-75 % hos en person, som har udført hårdt arbejde i 10-12 min. Når samtlige blodkar i en muskel er åbne og fyldte, kan musklen gennemføre den bedste mulige præstation. Fysisk arbejde øger energiomsætningen og temperatur i musklerne, og dette resulterer i en forbedret nerve/ muskel funktion dvs. koordination.

Opvarmning    

•Metode (forslag)

–Rulleskøjte 5 min + 5 min. Håndtræner

–Paraffinhandske 5 min + 5 min håndtræner

–Opvarmning i varmt vand (pumpeøvelser om svamp) 10 min

–Varm pakning

Rulleskøjte