Kuldeintolerance

Kuldeintolerance

 Kuldeintolerance er defineret af Engkvist et al 1985 som:

•An icy cold feeling which can progress to pain, sometimes lasting for several hours.

 Kuldeintolerance opleves efter mange skader, og er ofte en overset konsekvens efter en håndskade, men kan også være en følgetilstand ved sygsdom.

 

Iflg. litteraturen ses kuldeintolerande ved::

·      •Fingertop skader ( ca. 73% af alle skader)

·      •Finger amputation med/uden replantation  ( ved 80% af alle tilfælde)

·      •Arteriel og nerveskade

·      •Vibrationsskader

·      •Raynouds fænomen

·      •Gigtlidelser

·      •Hjerte-kar lidelser

 

Ved alle typer af håndskader opleves at ca. 85 % af alle patienter klager over symptomer inden for det første år.

·      Symptomer på huldeintolerance er uanset om det er ved skade eller sygdom:

·      •Smerte

·      •Svie

·      •Følelsesløshed

·      •Slaphed

·      •Ødem

·      •Ændret hudfarve

 

Disse symptomer påvirker personens dagligdag i mange ADL situationer og kan være så invaliderende for personen, at denne ikke kan gå på arbejde eller varetage daglige færdigheder udendørs i de kolde perioder. Det er patientens omgivelser, eller arbejde som definerer hvornår kuldeintolerancen bliver til funktionsnedsættelse.

 

Behandling er ren forebyggende. Der findes diverse varmehjælpemidler så som handsker (når problemet sidder i hænderne) som er med batteri. Disse handsker fås både som hele enheder, eller som inderfoer til en eksisterende handske ( se www.kcpederse.dk). Handskerne løser i de fleste tilfælde problemet med funktionsnedsættelse i de kolde perioder af året. Ud over handsker er det samtidig vigtigt at sørge for at resten af kroppen holdes varm.