CPM

CPM = Continius Passive Motion

Kontinuerlig passiv bevægelse udført af maskine.

I de seneste år har der i Danmark været brugt flere og flere CPM-maskiner til behandling af håndptt.. Umiddelbart har anvendelsen været ved kontrakturbehandling og sent i forløbet. Ved gennemgang af litteratur (se litteraturliste sidst) har jeg fundet andre indikationer for anvendelse, og desuden en dybereliggende fysiologisk begrundelse for anvendelse.

For nogen tid siden holdt jeg et indlæg om CPM maskiner. Indlægget er med udgangspunkt i eksisterende litteratur. Du kan læse mere om CPM maskiner her

Indikationer for behandling er lavet af firmaet Orthomotion, jeg har oversat denne liste - du finder den her