ADL

ADL

Patienter med skader på hænder vil ofte have problemer med ADL. Der kan være tale om færdigheder som ikke kan udføres, eller som kun kan udføres med smerter, eller som udføres med nedsat ledbevægelighed, kraft, kvalitet i bevægelse osv. Udgangspunktet for den ergoterapeutiske behandling tager derfor udspring i patientens funktionsnedsættelser. Drejer det sig om aflastning af et eller flere smertefulde led, vil patientens daglige færdigheder være påvirket, så en aflastning v.h.a. hjælpemidler bliver nødvendig i en periode. Drejer det sig om kraftnedsættelse, vil det være instruktin i anvendelse af teknikker og hjælpemidler, som bevirker, at patienten alligevel klarer daglige færdigheder. Eller hvis det er ledbevægeligheden som volder problemer, kan kompenserende hjælpemidler og teknikker komme på tale.'

Udgangspunktet vil derfor i ADL-situationen altid være patientens problem i forhold til skaden; er det noget som kan trænes eller er det en permanent situation, eller er det et problem som efter behandling bør forebygges med korrekte teknikker og hjælpemidler.

 

Undertiden kan behandling med ADL udføres i gruppe. Eks. køkkentræning, havearbejde, værkstedsarbejde, indkøb o.l.