Undersøgelse

Undersøgelse

Ergoterapeutisk undersøgelse kan bestå af flere elementer.

  1. Undersøgelse af fysisk funktion - ledbevægelighed, kraft, koordination, sensibilitet, tonus og trofik
  2. Undersøgelse af fysisk formåen - dvs. daglige færdigheder som den enkelte person har behov for i sin hverdag

Den ergoterapeutiske undersøgelse er nødvendig, idet den danner grundlag for den behandling som tilbydes eller som foreslås som hjemmetræning.

Undersøgelse af fysisk funktion tager udgangspunkt i målbare og sammenlignelige tests. Der anvendes diverse redskaber, og alle resultater noteres. Undersøgelsen gentages efter et stykke tid (dage/uger) for at ergoterapeuten kan vurdere om behandling/træning har haft effekt, om behandlingsprogrammet skal revideres og justeres.

Undersøgelse af fysisk formåen, foregår ved gennemgang af spørgeskema, og i nogle tilfælde praktisk afprøvning.

I mange tilfælde vil en ergoterapeutisk undersøgelse indeholde både en undersøgelse af fysisk funktion og fysisk formåen. Den nedsatte fysiske funktion vil ofte resultere i nedsat fysisk formåen.